dinsdag 24 juni 2014

Brugfunctie regulier en complementair

Wij vervullen een brugfunctie tussen reguliere en complementaire behandelwijzen
Interview met Gerard Verswijver, analgesietherapeut in het themanummer "Apparaten" van het vakblad Supplement +, nr. 37, november 2005
Inleiding
Gerard Verswijver (43) is analgesietherapeut. Hij heeft zich gespecialiseerd in het bestrijden van pijn. Hij is verbonden aan Matera Gezondheidscentrum, met vestigingen in Deventer en Raalte. Daar gebruikt hij allerlei apparaten om zijn vak uit te oefenen. Sport en beweging staan centraal in het leven van van Gerard. Hij was fervent hardloper en (amateur)wielrenner en werkt soms nog als spinning- en fitnessinstructeur op een sportschool. Na een opleiding tot sportmasseur begon hij 15 jaar geleden met een massagepraktijk en werkte voor allerlei sportverenigingen en individuele sporters. In de loop van de tijd breidde Gerard zijn praktijk uit naar mensen met uiteenlopende fysieke problemen. In 2002 verlegde Gerard het accent van zijn steeds breder geworden activiteiten naar pijnbestrijding. Verschillende electrotherapeutische apparaten, waaronder APS, TENS en Inflambio, deden hun intrede in zijn praktijk. Iedere therapeut die voor Matera Gezondheidscentrum werkt, ook Gerard zelf, heeft zijn basis in de HBO-opleiding Analgesie aan Hogeschool Hanzesteden te Deventer. In deze nieuwe opleiding worden veel elementen uit de reguliere en complementaire geneeswijzen behandeld. Met recht kan hier gesproken worden van een brugfunctie.
(Bron: Supplement+, medisch vakblad - interviewer Ivo Spekman)

Matera Gezondheidscentrum
Hoewel Matera Gezondheidscentrum zich specialiseert in pijnbestrijding, worden er ook andere therapieën aangeboden, zoals gewichtsbeheersing, stoppen met roken, triggerpoint therapie en allerlei massagevormen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt, zoals elektrotherapie, lasertherapie, acupunctuur en een aantal manuele technieken. De therapeuten zijn in al deze technieken gecertificeerd of gediplomeerd. Matera is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Analgesie Therapeuten (NVVAT) en het Nederlands Genootschap Sportmassage (NGS). Bovendien onderschrijven alle medewerkers het onderliggende beroepsprotocol en het klacht- en tuchtrecht van deze verenigingen.
"Sport en gezondheid zijn steeds een rode draad in mijn leven"
Binnen Matera is gekozen voor de behandeling van pijn met niet medicamenteuze vormen van analgesie. Ruim de tijd nemen en veel aandacht geven aan de patiënt vinden we hier erg belangrijk. Ook zien we pijn als een meervoudig fenomeen, waarbij we letten op lichamelijke, geestelijke, energetische en sociale gevolgen van pijn. We werken dus vanuit een holistische visie. Daarbij verliezen we uiteraard de signaalfunctie van pijn niet uit het oog. Samenwerking met het reguliere circuit is erg belangrijk.
Pijnbestrijding
Uit recent onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 Nederlanders chronische pijnklachten heeft. Pijn is een moeilijk fenomeen. Soms is het zichtbaar, zoals bij een gebroken arm of been, maar vaak is pijn aan de buitenkant niet waarneembaar en is de oorzaak ervan nogal complex. Daarbij komt dat pijn een subjectieve beleving is van een proces dat zich in meer of mindere mate tussen lichaam en geest afspeelt. Nader onderzoek naar de oorzaken van pijn is hard nodig en mag gerust als een van de grootste prioriteiten van gezondheidswetenschappers worden gezien. Zo is in de Amerikaanse literatuur veel bekend over de oorzaak van pijn bij fibromyalgie. In Nederland horen of lezen wij hier nog weinig over. Pijnpatiënten krijgen vaak niet de aandacht en tijd die ze verdienen of nodig hebben voor hun problematiek. De reguliere geneeskunde doet uiteraard wat ze kan en kiest vaak voor pijndemping op een medicamenteuze manier, met analgetica. Soms verwijst de huisarts iemand door naar een pijncentrum en krijgt de patiënt specialistische hulp van een anesthesist of neuroloog, soms wordt gekozen voor psychotherapie.
Handboek pijnbestrijding
Onlangs verscheen het "Handboek Pijnbestrijding" van professor Dr. Zuurmond - een autoriteit op dit vakgebied. Samen met gerenommeerde collega-artsen brengt hij de reguliere pijnbestrijding in Nederland in kaart. Het boek is daarmee een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van de analgesie.

Helaas zien Prof. Dr. Zuurmond en zijn collega's nog geen belangrijke rol weggelegd voor niet medicamenteuze methoden. Slechts enkele regels wijden zij eraan, terwijl er op dit vlak zowel regulier als complementair steeds meer ontwikkelingen plaatsvinden. Die vallen soms buiten het gezichtsveld van de reguliere gezondheidszorg.
"Reguliere artsen en wetenschappers laten kansen liggen op het gebied van niet medicamenteuze pijnbestrijding"
Nieuwe methoden
Nieuwe methoden van pijnbestrijding, zoals TENS, APS en Inflambio vinden we (nog) niet in het handboek. Aan de nieuwe en fascinerende therapie van triggerpoints worden in de verklarende woordenlijst slechts een paar woorden besteed. Zelfs over acupunctuur - de oeroude en algemeen geaccepteerde therapie - worden maar enkele regels geschreven. Dat acupunctuur in verschillende landen een wetenschappelijke status heeft en vaak wordt gebruikt om analgetische effecten te bewerkstelligen, lees ik niet terug in het boek.
Dat triggerpoints, met hun specifieke pijnlijke uitstralingsgebieden, wetenschappelijk aantoonbare plaatsen zijn in spieren met een verminderde lokale doorbloeding en dat deze triggerpoints voor 70% samenhangen met acupunctuurpunten is een bijzondere ontdekking. Er is nog heel veel te leren en te ontdekken.
Gelukkig ontstaat er ook steeds meer aandacht voor juist de nieuwe vormen van pijnbestrijding. Dit heeft onder andere geleid tot de nieuwe HBO-opleiding Analgesie. In deze opleiding krijgen, naast de reguliere methodieken, ook deze nieuwe vormen ruimschoots aandacht. Bepaalde therapieën, zoals de behandeling met Microcurrent Electro Therapy (MET), vragen nog veel onderzoek. Hoewel er resultaten bekend zijn op het gebied van oorzakelijke behandeling, is klinisch onderzoek naar de effecten noodzakelijk. Casuïstiek over de behandeling van onder meer fibromyalgie, posttraumatische dystrofie, postherpetische neuralgie en reumatische artritis is veelbelovend. Wil een dergelijk nieuwe therapie breed geaccepteerd worden door zorgverzekeraars en reguliere medici, dan is level 2 en level 3 bewijsmateriaal over de effectiviteit noodzakelijk.
Microstroomtherapie
Microstroomtherapie is een lichaamstherapeutische, medische aanpak die nu een jaar of 15 wordt toegepast. Een menselijke cel brengt stroom voort met sterkten ter grootte van microampères. Microstroomtherapie sluit aan bij de bio-elektrische veldsterkten van het lichaam. Zo kan de microgelijkstroom de celcommunicatie verbeteren, ATP productie (energiebron) 5 tot 8 maal verhogen (onderzoek Ngok Cheng, 1982). Daarnaast verhoogt het de eiwitsynthese en de afvoer van afvalstoffen uit de cel. Becker (onderzoek 1985) toonde aan dat trauma's de elektrische potentiaal van cellen in beschadigd weefsel beïnvloeden. Aanvankelijk heeft het gebied een veel hogere weerstand dan het omringende weefsel. Elektriciteit kiest echter de weg van de minste weerstand. Endogene bio-elektriciteit mijdt gebieden met een hoge weerstand en neemt een andere weg, veelal om het beschadigde weefsel heen. De verminderde elektrische stroom doet het cellulaire vermogen afnemen (onderzoek Windsor, 1998) met als gevolg dat genezing wordt afgeremd. De MET-stroom zorgt voor pijnvermindering, weefselherstel, reductie van ontstekingen, vochtophoping en - heel belangrijk - de  aanmaak van ATP en productieregeling van bèta-endorfine, leucine-enkefaline, melatonine, serotonine en cortisol.
APS (Actie Potentiaal Simulatie)
APS is een microstroomtherapie (MET) en wordt door wetenschappers beschouwd als "de therapie van de toekomst". Toch is microstroomtherapie zeker niet nieuw. Het bijzondere van APS is dat de toepassing gericht is op het simuleren van de actiepotentialen van de menselijke cel, via het zenuwstelsel wordt het lichaam gestimuleerd zichzelf te herstellen. Het is een bijzondere, veilige, effectieve, pijnloze en bovendien goedkope methode die makkelijk toepasbaar is in de praktijk maar ook bij de patiënt aan huis.

De toepassing van APS therapie is geschikt voor de behandeling van zowel acute pijn, bijvoorbeeld als gevolg van blessures, als van chronische pijn: artritis, dystrofie, osteoporose, migraine en fibromyalgie bijvoorbeeld. Het unieke van APS ten opzichte van andere vormen van elektrotherapie zoals diadynamische stroom, interferentie of TENS is dat APS het enige apparaat is dat een natuurlijke actiepotentiaal kan opwekken. Een actiepotentiaal is een elektrische ontlading van de lichaamscel, die zich voortgeleidt langs de zenuwbaan om uiteindelijk een boodschap door te geven aan het centrale zenuwstelsel (hersenen). Door dit natuurlijke signaal reageert het lichaam met het vrijkomen van pijnstillende en ontstekingsremmende stoffen en een forse verhoging van ATP (adenosine trifosfaat). Daardoor verbetert de doorbloeding en wordt het herstel van weefsels in het aangedane gebied bevorderd. Bij veel chronische ziekten en ook bij auto-immuunziekten blijkt er juist een tekort  te bestaan aan ATP in en rond de lichaamscellen.
"Het gebruik van elektriciteit past prima in een natuurlijke behandeling: ons lichaam is ook een elektromagnetische eenheid"
De werking
Het apparaat produceert microstroom (gelijkstroom) die een weg zoekt van de ene elektrode (zwart,kathode) op de huid naar de andere elektrode (rood,anode). Het gebied tussen de elektroden wordt op microniveau onder stroom gezet. In dit behandelgebied wordt ATP aangemaakt: de natuurlijke energiedrager van het lichaam, ook wel de levensmolecuul genoemd. Op plaatsen waar ontstekingen, blokkades of andere impedimenten in het lichaam aanwezig zijn, ontbreekt ATP. Microstroomtherapie maakt deze ATP weer aan en wel in sterk verhoogde mate (500% tot 800%). Door de grote hoeveelheid ATP in het lichaam worden neurohormonen als melatonine, serotonine (geestelijk effect), leucine, enkefaline en bèta endorfine geproduceerd, wat een pijndempend en herstellend effect heeft. Bij de aanmaak van ATP komen afbraakproducten (toxinen) vrij. Deze afvalstoffen moeten het lichaam verlaten via normale afvoerkanalen (urine, ontlasting en transpiratie). Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken. Het immuunsysteem en de lymfedrainage worden in versneld tempo en zonder bijwerkingen geactiveerd zodat herstel en verbetering kunnen plaatsvinden.
Actuele ontwikkelingen
De nieuwste ontwikkeling op het gebied van microstroom is de Inflambio. Dit apparaat werkt in principe hetzelfde als APS, met dit verschil dat er gedifferentieerd kan worden tussen hoge en lage frequenties. Bij acute klachten wordt vooral een hoge frequentie gebruikt, bij chronische klachten vaker een lage. Met de Inflambio is het mogelijk de behandeling veel specifieker te richten op een bepaalde klacht. In de praktijk merkt Gerard dat een behandeling met de Inflambio eerder resultaat geeft.
Lasertherapie
Sinds kort wordt ook lasertherapie gebruikt om pijn te bestrijden. De huid wordt daarbij geprikkeld door biofotonen (zeer kleine lichtdeeltjes) die voortkomen uit een bundel sterk geconcentreerd licht met een bepaalde golflengte. Op dezelfde manier als microstroomtherapie stimuleert dit de lokale productie van ATP. Gerard gebruikt deze nieuwe therapie als de behandeling met bijvoorbeeld microstroom niet snel genoeg aanslaat - en met veel succes.
Redactie Supplement - Ivo Spekman
Artikel in tijdschrift integrale geneeswijzen over triggerpoints:
http://www.tigweb.nl/TIG23_13_Verswijver_-_Triggerpoints.pdf

Consult en onderzoek

Werkwijze
Wanneer u voor de eerste keer in de praktijk komt wordt er een intakegesprek gevoerd. Hierin worden uw klachten, medicijngebruik en medische historie besproken. Tevens vindt er een uitgebreide anamnese plaats. Dit is niet altijd voldoende. Uitgebreider onderzoek kan nodig zijn om uw klachten te doorgronden.
Meten is weten
Matera werkt met verschillende onderzoeksmethoden alvorens een therapie te bepalen. Onderzoek van bloed, urine, ontlasting of een haaranalyse behoren tot de mogelijkheden. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door RP-Vitamino B.V. in Kamperland, een erkend biochemisch laboratorium.


De behandelingen van Matera zijn gericht op het versterken van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Er wordt bij voorkeur zoveel als mogelijk gewerkt met natuurlijke producten. Natuurgeneeskundige behandelingen gaan goed samen met reguliere behandelingen en kunnen vaak aanvullend en ondersteunend werken.
Laboratoriumonderzoeken
Bloedanalyse
Hiermee kan in een vroeg stadium bekeken worden of er tekorten aan vitamines en mineralen bestaan, waardoor organen slecht functioneren. Ook hormonale storingen en stofwisselingsproblemen zijn zo op te sporen.
De Bloedsediments-combitest (SKB-test)
Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe weet je nu wat je zou kunnen voorkomen? Aanleg voor ziekte veroorzaakt door een slechte stofwisseling kan nu herkend worden en dus behandeld. Van een paar druppels bloed uit de vinger is het mogelijk om uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van uw lichaam.
Met de SKB test zijn de volgende punten te onderkennen:
 • Conditie van het lichaam
 • Kwaliteit van het afweersysteem
 • Schadelijke stofwisselingsresten (vrije radicalen)
 • Hormonale problemen
 • Kwaliteit van de lever
 • Kwaliteit van de nieren
 • Kwaliteit van de darmen (schimmels en dysbiose)
 • Aanwezigheid van stress
 • Verzuring van het lichaam
 • Functioneren van het zuurstoftransport
 • Functies van de ijzeropname
 • Gebrek aan bepaalde vitaminen en sporenelementen
De SKB bloedsedimentstest wordt uitgevoerd door RP-Vitamino BV in Kamperland
Ontlastingsonderzoek
Door dit onderzoek van de darmflora wordt de bacteriële balans van uw darm onderzocht evenals de mogelijke aanwezigheid van schimmels. Ook wordt de verwerking van vetten, koolhydraten en eiwitten bekeken, zodat de oorzaak van oa. huidziekten, vermoeidheid, allergieën en spastische darm bepaald wordt.
De veelvoudige taken van de darm zijn voor de mens van levensbelang. Aan de ene kant laat de darm voedingsstoffen door en aan de andere kant beschermt de darm ons voor aanvallen van buitenaf. Die laatste beschermingsfunctie wordt gevormd door de darmflora (goede bacteriën), het darmslijmvlies en het immuunsysteem van de darmen. Alleen al het immuunsysteem van de darmen is verantwoordelijk voor 80% van de menselijke afweercapaciteit.
Niet alleen het verteren en verwerken van eiwitten, vetten en koolhydraten zijn belangrijke taken van de darmen. Ook de opname en verwerking van vitaminen en mineralen is afhankelijk van de kwaliteit van de darmen. Een slechte darmfunctie (bijvoorbeeld een dysbiose) blokkeert de opname van deze, voor onze gezondheid zo belangrijke, voedingsstoffen. Slecht werkende darmen zijn dan ook te zien als oorzaak van de meest uiteenlopende gezondheidsproblemen.
Ook de samenstelling van de darmflora en de zuurgraad geven belangrijke informatie over de kwaliteit van de darmen. Onverteerde spijsverteringsresten in de ontlasting kunnen wijzen op een verstoorde stofwisseling. Een ander probleem is de aanwezigheid van een grote hoeveelheid schimmels in de darmen. Ook hiervan kan een verstoorde darmflora de oorzaak zijn. Een verstoring van de darmflora kan ook ontstaan door toedoen van bijvoorbeeld een antibioticakuur.
De ontlastingsonderzoeken worden uitgevoerd door RP-Vitamno BV in Kamperland

Acupunctuur

Geschiedenis van de acupunctuur - een oude geneeswijze
Acupunctuur is een zeer oude geneeswijze, die ruim 5000 jaar geleden ontstond in China. De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 voor christus. Ze gaven toen al blijk van een uitgebreide kennis over leven, ziekte en gezondheid. het eerst boek waarop de acupunctuur gebaseerd is werd geschreven 200 v. chr. in de Han-dynastie en het tweede belangrijke boek ontstond in de Tang-dynastie 600 n. chr., in de tijd van de Gele Keizer. Thans wordt acupunctuur over bijna de hele wereld uitgeoefend. Uiteraard in de bakermat China, maar ook in Japan, Korea, Zuid-Oost Azië.
Ook in het moderne westen groeit het besef snel, dat acupunctuur stoelt op een waardevolle visie op het functioneren van het lichaam en de genezing van ziekten. Aan verschillende universiteiten in het oosten en westen wordt acupunctuur bestudeerd. Acupunctuur is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkend. Deze organisatie doet veelvuldig aanbevelingen om acupunctuur te bevorderen. Op dit moment maakt ruim een derde van de wereldbevolking er gebruik van.
Klassieke acupunctuur
De klassieke acupunctuur gaat uit van de klassieke Chinese filosofie. en van de basisdelen van deze filosofie is de leer van de vijf elementen. Deze elementen zijn: vuur, aarde, metaal, water en hout.
Een voorbeeld maakt duidelijk hoe organen en energie bij elkaar horen. Mensen met een ochtendhumeur komen 's morgens moeilijk op gang en zijn dan snel prikkelbaar. De energie van de ochtend hoort bij het element hout. De emotie die bij hout hoort, is onder andere boosheid of prikkelbaarheid. De energie die daar weer bij hoort is de leverenergie. De acupuncturist zal zich dan inzetten om de energie van de lever te balanceren. Het opstaan zal minder moeite kosten. Dat geeft de patiënt allicht een andere kijk op het leven.
Onderstaande tabel geeft u de diverse verbindingen van de elementen:


 • Vuur       Hart/dunne darm en kringloop/ drievoudige verwarmer
 • Aarde     Milt-pancrea/maag
 • Metaal    Long/dikke darm
 • Water     Nier/blaas
 • Hout       Lever/galblaas
Yin en Yang
Het Yin & Yang teken staat voor twee tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht houden. Yin staat voor het vrouwelijke, ontvangende, donkere, koude deel. Yang is de mannelijke, zon en scheppende deel en staat voor warmte. De witte stip in het zwarte gedeelte en de zwarte stip in het witte gedeelte geven aan dat iets nooit helemaal Yin of Yang is. Altijd is er een deel van de andere energie aanwezig.

Als men gezond wil blijven moet de balans tussen Yin en Yang gelijk blijven. Is er geen evenwicht dan wordt men ziek. Het kan zijn dat de balans teveel naar één kant is doorgeslagen of dat de stroom van voortdurende verandering ergens stagneert. Dat kan door externe omstandigheden komen (bijvoorbeeld het weer), maar ook door bijvoorbeeld verkeerde voeding, erfelijke eigenschappen of emotionele factoren.
Men kan dan weer gezond worden door evenwicht te herstellen of stroom weer op gang te brengen. De acupuncturist behandelt energiebanen (meridianen) die in het lichaam zijn en punten die daarop liggen door het plaatsen van naalden.
Meridianen
Energie circuleert in het lichaam via meridianen, dat wil zeggen energiekanalen die in het lichaam lopen. Deze meridianen zijn ieder genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Bijvoorbeeld de levermeridiaan of de hartmeridiaan. Zij vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven.
Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Op deze punten kan de acupuncturist oa. met een naald invloed uitoefenen op het stromen van energie in de meridiaan. Door een naald te prikken zet je de energie in beweging en kun je zonodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.
Diagnose mogelijkheden
Pols: Via voelen van de pols rechts/links kan men onderscheid maken tussen 6 gebieden, die relatie hebben met organen. Men vergelijkt de energetische toestand van alle organen met elkaar.
Tong: Op de tong vindt men allerlei reflexgebieden van oa. het spijsverteringssysteem.
Huid: De kleur en kwaliteit van de huid zijn belangrijk.
Ogen en haren: Ook de toestand van ogen en haren zijn belangrijke signalen.
Praten:  Het is belangrijk hoe de patiënt over zijn of haar klachten spreekt.
Drukpijn: Spontane of drukgevoeligheid van Yu en Mo-punten op het lichaam. Deze hebben aan de lichaamsvoorzijde te maken met acute orgaan problemen en aan de rugzijde vaak met chronische orgaan problemen.

Wat kan acupunctuur doen
Acupunctuur kan ziekten genezen of klachten verlichten die een bepaalde ziekte met zich meebrengt. Het is ook een methode om ziekte te voorkomen. De natuurlijke weerstand tegen ziekte wordt door acupunctuur verhoogd en pijn wordt bestreden. Tevens wordt de levenslust vergroot.
Acupunctuurvormen binnen Matera
Naast de acupunctuur gebaseerd op de klassieke Chinese filosofie en de, op een aparte pagina omschreven ooracupunctuur (auriculo), kennen we binnen Matera nog drie vormen van acupunctuur.
YNSA Japanse schedelacupunctuur
Yamamoto nieuwe schedelacupunctuur (YNSA) is het werk van Dr. Yamamoto, een Japanse acupuncturist die vanaf 1973 een eigen nieuwe vorm van schedelacupunctuur heeft ontwikkeld op basis van zijn eigen empirische ervaringen en wetenschappelijke inzichten.
Deze vorm van acupunctuur is net zoals ooracupunctuur een microsysteem en gaat ervan uit dat er op de hoofdhuid projecties bestaan van alle organen en ledematen. Met deze techniek wordt het pijnlijke en drukgevoelige corresponderende punt op de schedel gevonden. Vaak reageren de klachten al direct positief bij het drukken van het op de hoofdhuid gelegen en met de klacht corresponderende punt, waarna het geprikt wordt. YNSA is zeer effectief gebleken bij en dus met name geschikt voor aandoeningen van het zenuwstelsel, neurologische klachten, neuromusculaire klachten en pijn.

PEA Koreaanse Pols en Enkelacupunctuur
Pols en enkelacupunctuur (PEA) is een wat onbekende vorm van acupunctuur, die goed ingezet kan worden bij chronische pijnklachten.
De pols en enkelacupunctuur gebruikt op de pols en op de enkel zes acupunctuurpunten, die op een heel speciale wijze aangeprikt worden, namelijk erg oppervlakkig en de naald wordt dan kort onder de huid doorgeschoven. Het is een zinvolle methode bij oa. de behandeling van chronische pijnsyndromen. De methode is in Nederland nog erg onbekend.
Elektroacupunctuur volgens HAN
Elektroacupunctuur is een moderne methodiek waarbij de acupunctuurpunten middels elektro-stimulatie worden geprikkeld. De methode welke we hierbij gebruiken is de methode zoals ontwikkeld door Prof. J.S. Han. Hij ontwikkelde een methode waarin hoog- en laagfrequente elektro-stimulatie elkaar in een bepaald ritme opvolgen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de verschillende frequenties ook verschillende neurotransmitters in het lichaam aanmaken. Een hoge frequentie (50 - 100 Hz.) geeft een spinaal effect en een lage frequentie (2 - 10 Hz.) geeft een supra-spinaal effect. Bij een hoge frequentie maakt het centraal zenuwstelsel de neurotransmitter Dopynorphin A aan, welke een direct pijnstillend effect heeft. Een lage frequentie maakt dat het centraal zenuwstelsel oa. de neurotransmitters endorphine, endomorphine en enkephaline vrijgeeft. Dit geeft een langzaam maar langdurig effect. Deze methode is dus geschikt voor zowel acute als chronische pijnklachten. Ook wordt de HAN methode veel gebruikt bij TENS stroom.

Auriculo Medicinae of Ooracupunctuur

Auriculo Medicinae of de Ooracupunctuur van Nogier, historie
Auriculo Medicinae of Auriculogeneeskunde is de doorontwikkelde ooracupunctuur van grondlegger Paul Nogier, een Franse acupuncturist en hersenchirurg uit Lyon. Al in 200 v.Chr. werd ooracupunctuur gedocumenteerd in China "Huang Ti Nei Jing". Ook Hippocrates en Galenus, bekende Europse geneesheren maakten gebruik van oorstimulatie. Tussen 1500 en 1700 komen oortechnieken vanuit China via de Oostindische Compagnie naar Europa. Pas in 1957 herontdekte Paul Nogier het werk van de Chinezen en gaat aan het werk met het ontwikkelen van een somatotopische kaart van het oor. Hij begrijpt dat deze kaart vergeleken kan worden met een omgekeerde foetus. Nogier ontrafelt in het oor de verbanden tussen de fysiologie van het lichaam en de embryonale fase.
Na eerst in eigen land zijn bevindingen te hebben gepubliceerd, vindt hij een medestander in de Duitse arts Dr. F. Bahr. Daarna pas is zijn werk vertaald in het Chinees waar het door Chinese artsen werd geplaatst binnen de totale Chinese acupunctuur. Auriculotherapie kent inmiddels een Chinese en Westerse variant. Deze Westerse variant wordt vooral doorontwikkeld in landen als Frankrijk, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. Dr. Nogier overleed in 1997. Een van de bekendste diagnostische middelen die hij achterliet was de "Pols van Nogier" ofwel de VAS (Vasculair Autonoom Signaal). Hierbij merkte Nogier dat de aanraking van een zogenaamd pathologisch punt op het oor, een voelbare verandering aan de polsslag van de patiënt veroorzaakte.
Ook Nederland leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de auriculo door het werk van Dr. Ton van Gelder. Hij stond aan de bakermat van de energetische ooracupunctuur.
Inmiddels is de therapie een wereldwijd erkende behandelingsvorm onder de internationale naam auriculotherapie. Matera past sind 2004 deze behandelingen toe in haar praktijk.

Auriculotherapie en ziekten
Zowel de Chinese als Westerse ooracupunctuur, die op bepaalde punten van elkaar afwijken, zijn doeltreffend bij het behandelen van ziekten. Ze vullen elkaar goed aan. De toepassing van ooracupunctuur kent praktisch geen grenzen, is makkelijk toepasbaar en kent geen ernstige complicaties. Er is, door de behandeling via het oor, weinig tijd gemoeid met diagnosticeren en behandelen. De ooracupunctuur heeft zich oa. keihard bewezen bij vormen van analgesie. Het wegnemen van pijn tijdens chirurgische ingrepen.
De punten op het oor worden gebruikt om te onderzoeken en/of te behandelen. De oorschelp is een reflexveld waarin de totale mens weerspiegeld wordt op zowel mentaal, fysiek en emotioneel niveau. Deze niveau's kunnen via het reflexveld beïnvloed worden. Ooracupunctuur is prima te combineren met gewone acupunctuur, medicijnen, orthomoleculaire geneeskunde ea.

Methodiek van behandelen
Na een uitgebreid vraaggesprek en inventarisatie van uw klachten, volgt een onderzoek van het oor. Hierbij wordt gelet op verkleuringen, vervormingen, pijnpunten en andere afwijkingen. Met een tastzoeker wordt naar gevoelige punten gezocht. Meestal wordt er met een puntzoeker naar "actieve punten" gezocht. Soms gebruikt de onderzoeker de "Pols van Nogier" om pathologische (zieke) punten te vinden. Op en rond het oor zitten ruim 200 punten, de uiteinden van zenuwbanen. Deze punten vormen als het ware een plattegrond van het gehele menselijke lichaam (het foetusmodel van Nogier). We kunnen mentale, fysieke en emotionele veranderingen bereiken met de juiste puntcombinaties.
De gevonden punten kunnen op diverse manieren worden behandeld. Meestal gebeurd dit met een naaldje. De naaldjes blijven 20 tot 30 minuten in het oor zitten en worden daarna soms vervangen door verblijfnaaldjes. Dit is een klein naaldje wat in uw oor gedrukt wordt. Dit naaldje wordt afgedekt met een minuscuul pleistertje en kan wel tot een week in het oor blijven. Het heeft dan een langere intense werking op het oorpunt. Wel kunt u gewoon douchen of zwemmen. Andere vormen van behandeling van deze oorpunten zijn oa. magneetjes, drukkogeltjes, elektrotherapie of lasertherapie.
De eerste behandeling inclusief intakegesprek duurt meestal een uur. Verdere behandelingen duren vaak een half uur. Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld met daarin het aantal behandelingen dat benodigd is.

Wetenswaardigheden over de punten
De punten die zich op de oorschelp bevinden hebben allemaal verschillende betekenissen. Zo heb je bijv. oorcorrespondentiepunten (OCP). Deze OCP's zijn een reflexie van de menselijke anatomie bv. maagpunt, leverpunt, C1-C5 ea. Daarnaast kennen we algemene punten. Deze hebben een functionele specifiteit. Shen Men harmoniseert psychisch, werkt kalmerend en vermindert paniekreakties op pijn. Het vegetativum (vaak behandelt bij gewichtsbeheersing) harmoniseert het autonome zenuwstelsel en werkt op vegetatieve stoornissen (oa. stofwisseling). Het mooie van specifieke punten is dat ze sommige problemen direct kunnen aanpakken en snel resultaat geven. Slapeloosheid wordt met de gelijknamige punten insomnia 1 en 2 behandelt. Voor onze specifieke behandelingen gewichtsbeheersing en rookverslaving maken we gebruik van een aantal van de specifieke punten.
Werkingsmechanisme
Om de werking van auriculo te verklaren wordt verondersteld dat het oor een directe verbinding maakt met de thalamus. Dit is een orgaan gelegen in de tussenhersenen dat dient als schakelstation tussen de sensibele neuronen (gevoelszenuwen) en de hersenschors, waar gevoelsprikkels worden verwerkt. Alle prikkels waar een mens zich bewust van kan zijn, lopen via de thalamus. Men kan een vergelijking maken met een computer waarbij het oor een toetsenbord is. De centrale microprocessor (het brein) kan via het toetsenbord worden bestuurd. Tevens is het oor samengesteld uit weefsel afkomstig uit drie primaire weefsellagen uit de embryologie (ecto-, meso- en endoderm). Hieruit kan worden afgeleid dat alle weefsels en functies verenigd zijn in het oor en dat hier een prachtig instrument ligt voor behandeling van ziekten.
Auriculo en behandelbare aandoeningen
Paul Nogier had vooral veel succes bij pijnen, allergieën en verslavingen maar het terrein van de auriculo is, zoals we gezien hebben, immens groot. Om een kleine opsomming te maken van aandoeningen te behandelen met auriculo het volgende:
 • Hoofdpijn, Migraine
 • Chronische vermoeidheid, ME, Slapeloosheid, Burnout, Stress, Angst, Depressie
 • Huidklachten (Acen, Psoriasis, Eczeem) en Hormoonstoringen (Menstruatie- en Overgangsklachten
 • Holte- en Slijmvliesontstekingen, Bursitis, Tendinitis
 • Maag en darmklachten, Obstipatie, Diarree
 • Spier- en Gewrichtsklachten, Nek-, Schouder-, Rugpijn, Sportblessures
 • Andere soorten van pijn, Zenuwpijnen
 • Reuma, Artritis en Artrose, Ischias, Parkinson
 • Overgewicht, Voedselintoleranties, Allergieën
 • Verslavingsproblematiek waaronder Rookverslaving
Matera en Auriculo
Aangezien Matera is begonnen als pijncentrum is de keuze voor auriculo als behandelmethode natuurlijk een bewuste keuze geweest.
Binnen ons centrum wordt Auriculo ook veel gebruikt in onze succesvolle gewichtsbeheersingsprogramma's waarover meer bij gewichtsbeheersing.
Ook onze stoppen met roken programma's draaien op de inzichten van Dr. Nogier en Dr. Bahr en kennen een hoog succespercentage.

Gerard en Joke Verswijver volgden beiden de SIVAS Auriculo Medicinae opleiding van Dr. A.F. van Gelder (2004). Ook volgden zij samen de Qing Bai opleiding Chinese ooracupunctuur (2005). Gerard Verswijver volgde de opleiding Auriculo volgens Dr. Bahr (2004)

Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeswijze
orthomoleculaire geneeswijze is werkzaam voor weerstandsvergroting, degeneratieve ziektebeelden en bij allerlei soorten klachten zoals:
 • vermoeidheid (vb. ziekte van Pfeiffer)
 • spier- en gewrichtsklachten
 • pijnklachten
 • stofwisselingsziekten
 • darmziekten
 • obesitas, syndroom x
 • candida
Orthomoleculair behandelen, wil zeggen behandelen met behulp van een hoge dosis vitaminen en natuurlijke voedingsstoffen om de weerstand te verhogen, klachten te verminderen of te verhelpen.
Tijdens het consult wordt op basis van uw klachten gekeken wat voor orthomoleculaire voedingssupplementen u voorgeschreven dient te krijgen. Deze middelen hebben we meestal niet direct op voorraad. U kunt ze bij ons bestellen of bij uw apotheek.
Wat is orthomoleculair?
De term orthomoleculair werd voor het eerst gebruikt in 1968 door professor Linus Pauling (nobelprijswinnaar). Orthos betekent in het Grieks gezond, juist. Moleculair staat voor de moleculen. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar om met natuurlijke stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan verwerken en gebruiken.
Orthomoleculaire geneeskunde is het behouden van een goede gezondheid en de behandeling van ziekten door middel van het veranderen van concentraties van substanties in het menselijk lichaam, die normaler wijze voorhanden zijn in het lichaam en voor de gezondheid noodzakelijk zijn.


De rol van voeding
De wetenschap dat voeding een geneeskrachtige werking kan hebben stamt al van eeuwen geleden. Zo stelde Hippocrates (460-377 v Chr.) ooit
"Wat dan ook de vader van een ziekte is, de moeder is altijd een verkeerde voeding".
Hij bedoelde te zeggen dat voeding de basis is van onze gezondheid. Zonder gezonde voeding kan ons lichaam niet gezond zijn en goed functioneren. Maimonides (1135-1204) hanteerde de stelling
"Geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, moet met andere middelen worden behandeld".
Een van de meest moderne uitspraken over voeding komt uit de mond van Prof. Frits Muskiet, RuG
"Je bent wat je eet, maar je moet weer worden wat je at"
Een pleidooi om terug te gaan met ons voedingspatroon naar zogenaamde oertijdvoeding. Dit op grond van het feit dat onze voedingsgenen maar heel erg traag veranderen (0,05% per miljoen jaar) en ons lichaam zich dus geweldig moet aanpassen aan nieuwetijdse voeding. Er is, volgens Frits Muskiet, een geweldige disbalans tussen koolhydraten, vetten en eiwitten. We overeten ons aan koolhydraten. Om gezond te worden moeten we weer balans vinden.
Toen in 1850 de chirurgie steeds grotere resultaten boekte in de bestrijding van ziekten, raakte deze gedachten op de achtergrond. De effectieve behandelmethoden en antibiotica zorgden dat de invloed van voeding als steeds ondergeschikter werd ervaren.
Begin 20e eeuw worden steeds meer gebreksziekten ontdekt, die het gevolg waren van vitaminetekort. Een voorbeeld is scheurbuik en de rol van vitamine C en Pellegra en het tekort aan vitamine B3. Dat voeding meer invloed heeft dan het voorkomen van gebreksziekten wordt steeds duidelijker na 1960. Dr. Linus Pauling, tweevoudig nobelprijswinnaar, kwam met therapieën waarbij hooggedoseerde vitaminen werden ingezet. Ook onze eigen Dr. Cornelis Moerman kan als een van de grondleggers worden gezien van de huidige orthomoleculaire geneeskunde.
De laatste jaren blijkt uit een flink groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken dat er wel degelijk een niet te verwaarlozen relatie bestaat tussen voeding en ziekten. Zo is inmiddels duidelijk dat slechte voedingsgewoonten een rol spelen  bij het ontstaan van bijv. kanker, hart- en vaatziekten en ouderdomsdiabetes.

Voeding geeft niet meer genoeg
In de orthomoleculaire behandelwijze staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nuttige en nodige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Helaas is het ook voor een gezond persoon bijna onmogelijk om via de voeding optimale hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen te consumeren. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn wel foliumzuur, vitamine D, omega 3. Ook reguliere artsen adviseren nu gezonde vrouwen die zwanger willen worden, extra foliumzuur te nemen om de kans te verkleinen dat kinderen met een open ruggetje geboren worden. Ook vitamine D wordt wetenschappelijk in verband gebracht met oa. osteoporose. Omega 3 met oa. allergieën, slaapproblemen, emotionele problemen, concentratie.
Zowel met het doel ziekten te voorkomen als met het doel ziekten te behandelen, kan het nodig zijn, naast een zo volwaardig mogelijke voeding, extra voedingsstoffen te nemen. Deze voedingssupplementen zijn in feite tabletten of capsules die een hoog gehalte bevatten van stoffen die in geringere hoeveelheid ook in de voeding voorkomen. We kunnen hierbij noemen: vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren of enzymen, maar ook minder bekende groepen van stoffen zoals oa. bioflavonoïden.
Orthomoleculaire middelen kunnen in het algemeen zonder probleem gebruikt worden naast andere behandelingen zoals reguliere medicatie of homeopathie. Toch kunnen ze soms elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat een arts, apotheker of therapeut op de hoogte is van wat u precies gebruikt aan medicatie.
Behandeling
Wanneer u bij ons voor een orthomoleculair consult komt, dat meestal 1 uur duurt, zullen we al uw lichamelijke klachten doornemen, ook uw emotionele problemen nemen we mee. Verder kijken we nauwkeurig naar wat u aan voedsel en drinken binnen krijgt. Daarbij is het ook van belang of er voedingsmiddelen zijn die u slecht verdraagt. Soms is het raadzaam te onderzoeken of er een tekort of een overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Dit kan in bloed of urine gemeten worden.
Met alle verkregen gegevens zal er een behandelplan worden opgesteld dat aan u wordt voorgelegd. Dit behandelplan kan bestaan uit een dieet en/of een beperkt aantal voedingsadviezen. Daarnaast adviseren wij u mogelijk één of meerdere voedingssupplementen te gaan gebruiken.

Gerard Verswijver heeft in 2008 het basisdiploma orthomoleculaire geneeskunde behaald bij de Stichting Van Nature en is tevens gediplomeerd Orthomoleculair afslankconsulent bij SOE opleidingen

Airnergy, de kracht van zuurstof

Airnergy: De kracht van zuurstof

Airnergy mag rustig een doorbraak worden genoemd in natuurlijke therapie. Airnergy is de kracht van pure energie in ons lichaam.
Gezond, fit en vitaal door natuurlijk verrijkte zuurstof. Ons lichaam haalt het merendeel van de benodigde energie uit de zuurstof die we inademen. Door ouderdom, ziekte en invloeden van het milieu zijn we steeds minder goed in staat om voldoende energie te produceren. Met behulp van de Airnergy technologie wordt de energiehuishouding in ons lichaam op een natuurlijke wijze geoptimaliseerd. Ziekte en degeneratie worden bestreden en de prestaties en de vitaliteit verbeteren sterk.
Meer energie door Airnergy
Wie vaak buiten in de natuur loopt voelt zich energieker. U kent ongetwijfeld het effect van een verfrissende regenbui op een warme dag. Dit effect wordt veroorzaakt door de natuurlijke fotosynthese en geeft ons dat energieke gevoel.
Fotosynthese is een natuurlijk proces waarbij groene planten zonne-energie gebruiken om koolstofdioxide en water om te zetten in suikers. Het afvalproduct wat ze produceren is zuurstof. Alle leven op aarde is afhankelijk van dit plantaardige afvalproduct. De werking van Airnergy is gebaseerd op dit principe.
Bij Airnergy wordt deze zuurstof onder invloed van een lichtbron in een aangeslagen toestand gebracht (Singlet Oxygen Energy). De energie die hierbij vrijkomt bindt zich aan het waterstofmolecuul. Dit ademen we in en wordt via de bloedbaan naar onze weefsels gebracht. In de energiefabriekjes (mitochondrie) in de cellen wordt ADP omgezet in bruikbare energie ATP. Dit proces wordt door Airnergy flink verhoogd.

Zuurstof
Zuurstof is een natuurlijke energiebron die we nodig hebben om te leven. Het is de energie-leverancier voor de cellen, spieren en stofwisseling. De lucht die we dagelijks inademen bestaat voor ongeveer 21 % uit zuurstof. Van de ingeademde zuurstof wordt door ons lichaam maar en klein gedeelte benut. Het overige wordt ongebruikt uitgeademd. Onderzoek heeft uitgewezen dat toevoegen van zuurstof aan de lucht geen enkele invloed heeft op de hoeveelheid zuurstof die het lichaam effectief gebruikt. De oplossing ligt dus in het verbeteren van de zuurstofopname door het lichaam. Via bevochtigde lucht ademt men bij de Airnergy extra verrijkte zuurstof in, waardoor de zuurstof door de cellen beter wordt opgenomen → meer energie.
Door verschillende invloeden zoals ziekte of vervuiling kunnen verouderingsprocessen (degeneratie) optreden. Met de Airnergy verbetert de celstofwisseling, waardoor regeneratie (herstel) kan optreden. Dit herstel wordt doorgaans makkelijk waargenomen. Men voelt zich energieker, prettiger. Ook minder zichtbare processen (versoepelen bloedvaten, hoge bloeddruk) werpen al snel hun vruchten af.

Geactiveerde zuurstof een nieuwe kijk op natuurlijke geneeswijzen
De geactiveerde zuurstof zorgt ervoor dat de ingeademde zuurstof beter door het lichaam kan worden benut. Het toepassen van deze therapie lijkt niet alleen de levensverwachting te verhogen, maar beïnvloedt ook de gezondheid en de vitaliteit.  Geactiveerde zuurstof zoals de Airnergy is een volstrekt natuurlijke therapie.
De belangrijkste effecten van Airnergy op een rijtje:

 • Het verbrandingsproces in de cellen werkt beter, met als gevolg een hogere energieproductie, hierdoor zal de vitaliteit toenemen.
 • Het immuunsysteem wordt versterkt, waardoor in de cel meer beschermende antioxydanten worden geproduceerd. Deze antioxydanten neutraliseren veel agressieve vrije radicalen in ons lichaam. Dit heeft vooral een positief effect bij ziekte en aandoeningen op de huid, de ogen en het verouderingsproces.
 • Het autonome zenuwstelsel - de belangrijkste regelcentrale van alle processen in het lichaam - werkt aanzienlijk beter. Dit betekent dat de stofwisseling wordt geoptimaliseerd, een randvoorwaarde voor een goede gezondheid, snel herstel, effectieve ontslakking en een goede gewichtsbeheersing.
Voor wie is Airnergy bedoelt?
Bekijken we het vanuit een preventief standpunt dan zou je kunnen zeggen dat iedereen baat heeft bij Airnergy. Als de vitaliteit en energie toeneemt, als ons immuunsysteem ermee wordt versterkt, als het verouderingsproces wordt vertraagd en als ons autonoom zenuwstelsel beter in balans is (bloeddruk, cholesterol, stresshormonen) dan gaat iedereen het effect van Airnergy merken.
Geactiveerde zuurstof heeft zeker positieve invloed op chronische ziekten en aandoeningen vanwege een snelle regeneratie. Ziektebeelden waaraan men zou kunnen denken zijn oa:
 • Hart- en vaatziekten, doorbloedingsstoornissen, verbetering van bloeddruk en cholesterolgehalte
 • Reumatische aandoeningen, whiplash, fibromyalgie, spierpijnen en verkrampingen, pre en post operatieve processen, pijn
 • Astma en COPD, hyperventilatie, snurken en vermoeidheidsklachten (chronisch)
 • Stressklachten, Burnout, stemmingswisselingen, concentratiestoornissen
 • Hooikoorts, immuunproblematiek, Allergische klachten
 • Huidaandoeningen oa. eczeem
 • Stofwisselingsproblemen, goede ondersteuning bij reinigingsprocessen,Diabetes type I en II
 • Slaapstoornissen, slaapapnoe
 • Maculadegeneratie, Oogaandoeningen, Oorsuizen
 • Alzheimer, parkinson
 • Verbetering van sportprestaties

De Airnergy wordt gebruikt in de geneeskundige therapie, bij het op gang brengen van regeneratieprocessen maar ook in het bedrijfsleven of in de topsport met het oog op prestatieverbetering en preventie.
Wetenschap
Het gaat te ver om alle onderzoeken hieronder te benoemen maar enkele hebben we er even uitgelicht:
 • Dr. Wienecke, vooraanstaand Duits sportarts onderzocht de effecten van Airnergy op het uithoudingsvermogen
 • Dr. Erich Krämer onderzocht het effect van Airnergy op hypercholesterolemie
 • Dr. Claudia Schölmann concludeerde in een studie dat Airnergy significant beter werkt dan conventionele zuurstoftherapie
 • Dr. Knop publiceerde een omvangrijke studie waarin hij concludeerde dat Airnergy een basistherapie moet zijn bij verouderingsprocessen, immuniteits- en stofwisselingsproblemen
 • Dr. Marion Burman-Urbanek en neuroloog Dr. H. Straube onderzochten het effect van Airnergy op diverse slaapstoornissen
 • Prof. Dr. Klaus Schlüter concludeert in een omvangrijke studie dat Airnergy zeer behulpzaam is bij mensen met hoge bloeddruk
Dit is slechts een kleine greep uit het geheel van onderzoeken naar de effecten van Airnergy. Al deze onderzoeken, de ervaring van sporters, de ervaring van patiënten kunt u terugvinden op de website www.airnergy.nl onder de kopjes actueel en testimonials.

Airnergy en een aantal ziektebeelden
Hieronder schetsen we een aantal ervaringen met Airnergytherapie alhoewel we er ons van bewust zijn dat iedereen individueel kan reageren op behandelingen met Airnergy.
 • Algemeen Na ongeveer 3 behandelingen merken de meeste mensen de eerste veranderingen. Onze ervaring is dat de basis van een succesvolle kuur inhoudt dat mensen 3 x per week een Airnergy behandeling ondergaan. Mensen die na de eerste kuur van 3 weken nog weinig vooruitgang boeken, hebben vaak in een 2e kuur toch meer resultaat. Met persoonlijk advies begeleiden wij u en adviseren wij u in een geschikt behandelplan voor uw specifieke behandelvraag.
 • Acute fase van ziekte Vooral in een beginfase is frequent behandelen noodzakelijk omdat u anders steeds geneigd bent terug te vallen naar het oude niveau. Alle energie wordt gebruikt voor het herstel van de ziekte en niet voor algemeen herstel of algemene opbouw.
 • Anti Aging Op de huid en op rimpels heeft het een positieve werking. Nagels worden sterker en haar groeit beter/wordt dikker.
 • Chronische Vermoeidheid Bij chronische vermoeidheid zien we regelmatig al snel een verbetering van het energieniveau. Soms duurt een terugkerende vitaliteit echter langer.
 • COPD Ademhalingsklachten reageren goed op Airnergy. De zuurstofsaturatie (SPO2) zien we vaak verbeteren.
 • Concentratie Het verbeteren van de concentratie is iets wat niet direct opvalt maar zeker aanwezig is. Vaak realiseert men dit pas achteraf.
 • Depressieve klachten Vaak al na een aantal behandeling is het merkbaar dat de zin in dingen ondernemen terugkomt.
 • Fibromyalgie De ervaring is dat, net als bij veel therapievormen, mensen met fibromyalgie soms heftig kunnen reageren. De kuur wordt hierbij milder toegepast en duurt toch vaak wat langer, meerdere kuren.
 • Griep Zet vaak niet door, wel heeft men lichte spierpijn.
 • Hart en Vaatziekten We zien vaak bloeddruk normaliseren, de benauwdheidsklachten nemen af, cholesterol verbetert. Ook hier moeten we vaak een milder behandelingspatroon kiezen.
 • Hooikoorts In combinatie met hun medicijnen, ervaren hooikoorts patiënten beduidend minder klachten.
 • Hyperventilatie De ademhaling verbetert en daardoor verminderen hyperventilatieklachten. Bij hardnekkige hyperventilatie hebben we meerdere kuren nodig.
 • Lyme Bij deze ziekte kunnen we de vermoeidheidsklachten en spier-/gewrichtsklachten beduidend verminderen. De besmetting met Borrelia zal echter niet verdwijnen.
 • Menstruatie Menstruele en Pre-menstruele klachten verminderen sterk, ook overgangsklachten verbeteren aanmerkelijk.
 • Pijnklachten Door een betere celstofwisseling en doorbloeding kunnen deze klachten sterk verminderen. Echter niet alle pijnen verdwijnen altijd. We zien ook vaak een vermindering van medicijnbehoefte.
 • Pre en Post operatief Met name in Duitsland is er reeds ervaring opgedaan bij de inzet van Airnergy in pre en post operatieve processen. Vooraf 1 a 2 kuren met dagelijkse behandeling in de laatste week voor de operatie en na de operatie, in de herstelfase, geeft een aanmerkelijke versnelling van het heelproces.
 • Slaapstoornissen Deze hebben nogal eens een wisselend beeld. Daar waar de een veel beter gaat slapen zijn anderen juist heel vroeg wakker maar wel met veel meer energie. Vaak moet er bij deze groep een compleet nieuw dag/nachtritme ontwikkeld worden. het duurt even voor alles stabiliseert.
 • Stofwisseling Mensen met een slechte stofwisseling zien deze al vrij snel weer in balans komen.
 • Vastzittend slijm Het ophoesten en losmaken van vastzittend slijm is vaak al na een paar behandelingen merkbaar.
 • Vermoeidheid Dagelijkse vermoeidheid en vermoeidheid door overbelasting en stress, reageren goed en snel op Airnergy. Zelf heb ik dit aan den lijve ondervonden afgelopen maart 2008.
 • Whiplash Bij whiplash is ook vaak het autonome zenuwstelsel uit balans (misselijkheid, temperatuur ea.). De ervaring is dat Airnergy al snel een gunstige en langdurige werking heeft op alle verschijnselen. Het heeft een pijnverminderende werking en het geeft ook weer veel energie.
Belangrijk is dat iedereen natuurlijk op zijn eigen specifieke wijze reageert op chronische aandoeningen. Niet iedereen is hetzelfde en bijna niets is van te voren voorspelbaar. We houden echter met u het voortgangstraject scherp in de gaten.
Airnergy in onze praktijk
Sinds 2007 beschikken we over het meest geavanceerde model van Airnergy. Geen wonder want met cliënten met pijnklachten (celstofwisseling, doorbloeding), cliënten voor gewichtsbeheersing (stofwisseling) en cliënten voor stoppen met roken (balans in vegetatieve systeem) kunnen we iedereen op de juiste manier van dienst zijn.
Wij bieden Airnergy therapie aan in een kuur van 10 behandelingen, die men meestal drie maal per week ondergaat. Gedurende 20 minuten zit u ontspannen aan het apparaat aangesloten met misschien een tijdschrift in uw hand. Middels een neusbrilletje ademt u de geactiveerde zuurstof in.
Voor aanvang van de eerste behandeling vullen wij een vragenlijst in en hierop houden wij uw vorderingen bij. Door deze nauwkeurige registratie zien we veranderingen sneller. Aan het einde van een kuur overleggen we of het nodig en zinvol is om een vervolgkuur te doen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klacht.
Soms wijken we af van de standaard drie behandelingen per week. Bij bepaalde ziektebeelden (oa. fibromyalgie) verlagen we de intensiteit nog wel eens, terwijl we bij acute ziektebeelden soms wel twee maal per dag kunnen behandelen (oa. na zware operaties).
De kuur bestaat uit 10 behandelingen van 20 minuten (zie kosten en vergoeding).

Airnergy therapie wordt bij ons door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.
Gerard en Joke Versswijver volgden de workshop Airnergy in 2007

Triggerpointtherapie

Triggerpointtherapie
"De prijs van onwetendheid", zo luidde de titel van de afstudeerthesis van Gerard Verswijver aan Hogeschool Hanzesteden. Wat zijn nu deze zogeheten triggerpoints?

Veel mensen denken ten onrechte dat de oorzaak van pijn altijd op dezelfde plaats ligt als de pijn zelf. Dit is lang niet altijd het geval. Pijn kan worden veroorzaakt door zogenaamde knopen die ontstaan door overbelasting van een spier bijvoorbeeld door stress, ongelukken, repeterende bewegingen of verwondingen. Als triggerpoints te lang blijven zitten wordt de functie van de spier duidelijk minder. De omliggende zenuwbanen worden beïnvloed en andere spieren moeten het werk overnemen. De pijn in de uitstralingsgebieden wordt dan erger. Gelukkig vertonen triggerpoints voorspelbare symptomen.
Myofasciale pijn en Triggerpoints
Myofasciale pijn (pijn vanuit Triggerpoints) is een veel voorkomende oorzaak van spierpijn en iedere spier in het lichaam kan deze pijn veroorzaken. Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor de patiënt zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen oorzaak vinden. Zelfs radiologisch en bloedonderzoek brengen geen echte ziektebeelden aan het licht. Myofasciale pijn wordt door de meeste artsen niet herkend, begrepen en dus ook niet als zodanig behandeld. Iemand met myofasciale pijn kan daardoor verstrikt raken in een woud van artsen en behandelaars, zonder van de pijn af te komen.
"Myofasciale dysfuncties (MPS) is een van de slechtst begrepen, vaak ontkende problemen die een patiënt kan overkomen" (Auleciems 1995, Myofascial pain syndrom)
"Artsen die alle mogelijke oorzaken van een bepaalde klacht tegen elkaar afwegen, hebben zich zelden gerealiseerd dat er een myofasciale oorzaak kan zijn. De studie van triggerpoints heeft nooit deel uitgemaakt van de studie geneeskunde" (Travell & Simons, 1999:12-14)
"Myofasciale pijn wordt slechts matig begrepen, wat te vaak resulteert in slechte diagnostiek en controle" (Graff-Radford SB, 2004)
Wat is Myofasciale pijn?
Myofasciale pijn is een algemeen medische term, om pijn te beschrijven die afkomstig is van de spieren en spiervezels (fascia). Het begrip myofasciale pijn verwijst naar klachten van het bewegingsapparaat, die gepaard gaan met uitstralende pijn en verlies van spierfunctie. De intensiteit van de pijn kan zeer uiteenlopend zijn: van een licht, oncomfortabel gevoel tot een helse pijn, waardoor iemand niet meer kan functioneren.
Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door myofasciale triggerpoints. Het opmerkelijke is dat deze triggerpoints zich vaak op een heel andere plaats bevinden als waar de pijn gevoeld wordt. Wel is het zo dat iedere spier een vast omschreven uitstralingsgebied heeft, waar de myofasciale pijn zich manifesteert. Een speciaal geschoolde therapeut herkent de pijnklachten van de patiënt en kan via een goede spierdiagose het betreffende triggerpoint opsporen. De druk op het opgespoorde triggerpoint geeft de voor de patiënt herkenbare uitstralende pijn. De triggerpoints worden daarna bestreden met specifieke behandelingstechnieken (triggerpointmassage, dry-needling, stretch).
Is Myofasciale therapie nieuw (oorsprong)?
De oorsprong van de myofasciale behandelingsmethode kunnen we reeds terugvinden in het oude China van 3000 jaar geleden. Pijnen veroorzaakt door spieren werden toen al behandeld door middel van het aanprikken met acupunctuurnaalden en manuele rekkingstechnieken. Dit zijn nog steeds de twee pijlers waarop de therapie steunt. De relatie met acupunctuur is wetenschappers nog steeds duidelijk.
"Meer dan 40% van de onderzochte punten heeft een correlatie met acupunctuurpunten. Er is een gelijkheid tussen deze triggerpoints en een bepaald soort acupunctuurpunten ASHI punten, hetgeen een belangrijke vinding is" (S.Birch, 2003)
"71% van de gevonden triggerpoints correspondeert met acupunctuurpunten" (Melzack,1977).
Het is pas in 1942 dat in de Verenigde Staten de term triggerpoints wordt gebruikt door Dr. Janet Travell en Dr. David Simons. Van hun hand komt een vrij omvangrijk handboek. In dit handboek worden veel triggerpoints en pijntrajecten in kaart gebracht. Deze pijntrajecten vormen dan ook de sleutel tot een goede spierdiagnose. Ook publiceerde Travell en Simons veel wetenschappelijk werk over myofasciale therapie. Andere gepubliceerde onderzoeken (www.pubmed.org) zijn van Graff-Radford, Meyer, Gerwin, Fishbain, Melzack, Fassbender, Wheeler,Fischer, Imamura, Birch en nog vele anderen. Ook de Nederlander Jan Dommerholt publiceerde wetenschappelijk werk over myofasciale pijnsyndromen.

Wat zijn Triggerpoints (TP's)?
Triggerpoints zijn kleine, voelbare verhardingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een triggerpoint erin is ook zeer pijnlijk bij rekken. Een triggerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en verkrampt in elkaar zitten (contractieknopen). Aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof wordt hierdoor moeilijk en afvalstoffen kunnen niet gemakkelijk worden afgevoerd. De bundel van spiervezels waarin het triggerpoint zich bevindt, wordt samengetrokken en is voelbaar als een strakke band in de spier. De spier raakt verkort en slechter doorbloed. In deze toestand zal gebruik van de  verzwakte spier tot uitputting en pijn leiden. Andere spieren raken zullen de taak van de verzwakte spier over gaan nemen. Als dit voortduurt, raken ze overbelast en zullen ook triggerpoints gaan ontwikkelen (keten van spieren). Opmerkelijk bij de triggerpoints is dat deze zich niet altijd bevinden in dezelfd zone als de pijnklachten. Meestal is het oorzakelijke triggerpoint te vinden in een spier op zekere afstand van de pijnklacht. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier of door een TP in een spier op het schouderblad. Dat is ook de verklaring waarom sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie. Navraag naar de recente activiteiten van de patiënt zijn dan ook van groot belang evenals trauma's vanuit het verleden. Het geheel van triggerpoints en pijn noemen we ook wel myofasciale pijn.

Verschijnselen die door triggerpoints kunnen worden veroorzaakt zijn:
 • Myofasciale pijn, gelokaliseerd in een bepaald gebied, kenmerkend voor de spier. Vaak treden ook tintelingen of een doof gevoel op in dit gebied.
 • Veranderingen in spierfunctie zoals spierverkortingen (oa. bewegingsbeperking en gewrichtsstijfheid) en krachtsafname.
 • vegetatieve symptomen, zoals toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien, koude handen.
 • coördinatie stoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen.

Hoe ontstaan Triggerpoints
Triggerpoints kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is chronische overbelasting van de spier, bijvoorbeeld door een langdurige verkeerde werkhouding of verkeerde leefgewoontes. Ook acute overbelasting, zoals een verkeerde beweging of een ongeval kan triggerpoints veroorzaken. Andere oorzaken liggen in:
 • Houdingsafwijkingen zoals een beenlengteverschil of een scoliose
 • Een periode van gipsimmobilisatie, bijvoorbeeld na een fractuur
 • Te hard of verkeerd trainen
 • Tekorten in bepaalde voedingsstoffen zoals calcium, ijzer, magnesium, vitamine B1, foliumzuur, vitamine B12, vitamine D
 • Verminderde schildklierfunctie of andere hormonale ontregelingen
Soms is het voor de patiënt duidelijk wat de oorzaak van de klacht is, maar vaak weet iemand het niet precies: de klachten zijn geleidelijk ontstaan en toegenomen. Meestal ontstaan klachten door meerdere factoren tezamen. Bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier en daarbij ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slapeloosheid, slechte voeding etc.
Behandeling van Myofasciale pijn
Vooraleer een behandeling te starten is het best door middel van een algemeen geneeskundig onderzoek uit te sluiten of niet een andere oorzaak dan een slecht functionerende spier ten grondslag ligt aan de pijnklachten. Als we vanuit dit onderzoek niets kunnen vinden gaan we kijken of een of meerdere spieren de pijnklachten veroorzaken.
Als de pijnklachten in kaart zijn gebracht, gaan we op zoek naar de spieren die de pijn zouden kunnen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken naar spierlengte, spierkracht en de aanwezigheid van triggerpoints. De triggerpoints bevinden zich in een verharde streng in de spier en voelen bij palpatie aan als een plaatselijke verdikking. Druk op het triggerpoint kan zeer pijnlijk zijn en wekt vaak de voor de patiënt herkenbare klachten op.
De therapie is gericht op het inactiveren van de triggerpoints. De strakke spierstrengen worden losgemaakt, waardoor de spierspanning afneemt. Deze technieken passen we toe met massagetechnieken zoals diepe fricties of strijkingen, stroomtherapie, laser, ice & stretching. Een zeer snelle, effectieve methode is dry needling. Met een acupunctuurnaald wordt een aantal malen geprikt op het triggerpoint, totdat deze zacht wordt. Door de behandeling raakt de spier weer ontspannen en kan de normale stofwisseling herstellen. De pijn wordt hierdoor minder. Met rekoefeningen die u meekrijgt wordt de lengte van de spier genormaliseerd. Soms wodt met verdere bewegingsoefeningen de beweeglijkheid vergroot. Ook krijgt u vaak materiaal mee om uw eigen triggerpoints ook thuis nog verder te behandelen (oa. thera cane).
Magische formule?
De magische formule van triggerpoint behandeling op de praktijk, dagelijkse zelfbehandeling (een paar minuten per dag), eenvoudige oefeningen en af en toe een gesprek over de oorzaak van de pijn zijn doeltreffend voor de Matera therapie.

Samen met de patiënt wordt verder gekeken door welke factoren in het dagelijks leven de triggerpoints veroorzaakt en in stand gehouden zijn.
 • Mechanische stress: slechte werkhouding of werkmethoden, eenzijdige belasting, knellende kleding
 • Voeding: vitaminen of mineralen tekort, te hoog alcoholgebruik, roken, slecht eten
 • Interne aandoeningen: suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen, hormonale problemen
 • Psycholgische factoren: stress, angst, depressie
 • Chronische infecties
Mogelijke beelden waarbij triggerpoints betrokken kunnen zijn
Achillespeesklachten, brandende pijn, bursitis, carpaal tunnel syndroom, cervicobrachialgie, chronische pijn, duizeligheid, fascitis, groeipijn, gevoelloosheid in handen en voeten, hielspoor, hoofdpijn, ischias, kaakklachten, knakkende gewrichten, kniepijn, kuitkramp, slechte coördinatie, PHS, pijn en stijfheid van gewrichten, piriformis syndroom, restless legs, RSI, rotator cuff syndroom, rugpijn, schrijverskramp, shin splint, tendinitis, tennisarm, thoracic outlet syndroom, tintelingen in handen en voeten, whiplash en nog veel andere beelden.

Voor meer informatie over triggerpoints verwijzen wij u naar de link pijnbestrijding/thesis of naar de website www.triggerpointboek.nl
Gerard Verswijver studeerde af aan Hogeschool Hanzesteden op de thesis"Triggerpoints, de prijs van onwetendheid". In deze opleiding werd een module gewijd aan triggerpoints door Dr. Tolic. Volgde verder de basisopleiding Triggerpoints van PrrE van Bonne Eigenhuis en Rob Beenker en de verdiepingsdagen 1 en 2 van Prevenzis (2007