dinsdag 24 juni 2014

Acupunctuur

Geschiedenis van de acupunctuur - een oude geneeswijze
Acupunctuur is een zeer oude geneeswijze, die ruim 5000 jaar geleden ontstond in China. De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 voor christus. Ze gaven toen al blijk van een uitgebreide kennis over leven, ziekte en gezondheid. het eerst boek waarop de acupunctuur gebaseerd is werd geschreven 200 v. chr. in de Han-dynastie en het tweede belangrijke boek ontstond in de Tang-dynastie 600 n. chr., in de tijd van de Gele Keizer. Thans wordt acupunctuur over bijna de hele wereld uitgeoefend. Uiteraard in de bakermat China, maar ook in Japan, Korea, Zuid-Oost Azië.
Ook in het moderne westen groeit het besef snel, dat acupunctuur stoelt op een waardevolle visie op het functioneren van het lichaam en de genezing van ziekten. Aan verschillende universiteiten in het oosten en westen wordt acupunctuur bestudeerd. Acupunctuur is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkend. Deze organisatie doet veelvuldig aanbevelingen om acupunctuur te bevorderen. Op dit moment maakt ruim een derde van de wereldbevolking er gebruik van.
Klassieke acupunctuur
De klassieke acupunctuur gaat uit van de klassieke Chinese filosofie. en van de basisdelen van deze filosofie is de leer van de vijf elementen. Deze elementen zijn: vuur, aarde, metaal, water en hout.
Een voorbeeld maakt duidelijk hoe organen en energie bij elkaar horen. Mensen met een ochtendhumeur komen 's morgens moeilijk op gang en zijn dan snel prikkelbaar. De energie van de ochtend hoort bij het element hout. De emotie die bij hout hoort, is onder andere boosheid of prikkelbaarheid. De energie die daar weer bij hoort is de leverenergie. De acupuncturist zal zich dan inzetten om de energie van de lever te balanceren. Het opstaan zal minder moeite kosten. Dat geeft de patiënt allicht een andere kijk op het leven.
Onderstaande tabel geeft u de diverse verbindingen van de elementen:


  • Vuur       Hart/dunne darm en kringloop/ drievoudige verwarmer
  • Aarde     Milt-pancrea/maag
  • Metaal    Long/dikke darm
  • Water     Nier/blaas
  • Hout       Lever/galblaas
Yin en Yang
Het Yin & Yang teken staat voor twee tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht houden. Yin staat voor het vrouwelijke, ontvangende, donkere, koude deel. Yang is de mannelijke, zon en scheppende deel en staat voor warmte. De witte stip in het zwarte gedeelte en de zwarte stip in het witte gedeelte geven aan dat iets nooit helemaal Yin of Yang is. Altijd is er een deel van de andere energie aanwezig.

Als men gezond wil blijven moet de balans tussen Yin en Yang gelijk blijven. Is er geen evenwicht dan wordt men ziek. Het kan zijn dat de balans teveel naar één kant is doorgeslagen of dat de stroom van voortdurende verandering ergens stagneert. Dat kan door externe omstandigheden komen (bijvoorbeeld het weer), maar ook door bijvoorbeeld verkeerde voeding, erfelijke eigenschappen of emotionele factoren.
Men kan dan weer gezond worden door evenwicht te herstellen of stroom weer op gang te brengen. De acupuncturist behandelt energiebanen (meridianen) die in het lichaam zijn en punten die daarop liggen door het plaatsen van naalden.
Meridianen
Energie circuleert in het lichaam via meridianen, dat wil zeggen energiekanalen die in het lichaam lopen. Deze meridianen zijn ieder genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Bijvoorbeeld de levermeridiaan of de hartmeridiaan. Zij vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven.
Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Op deze punten kan de acupuncturist oa. met een naald invloed uitoefenen op het stromen van energie in de meridiaan. Door een naald te prikken zet je de energie in beweging en kun je zonodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.
Diagnose mogelijkheden
Pols: Via voelen van de pols rechts/links kan men onderscheid maken tussen 6 gebieden, die relatie hebben met organen. Men vergelijkt de energetische toestand van alle organen met elkaar.
Tong: Op de tong vindt men allerlei reflexgebieden van oa. het spijsverteringssysteem.
Huid: De kleur en kwaliteit van de huid zijn belangrijk.
Ogen en haren: Ook de toestand van ogen en haren zijn belangrijke signalen.
Praten:  Het is belangrijk hoe de patiënt over zijn of haar klachten spreekt.
Drukpijn: Spontane of drukgevoeligheid van Yu en Mo-punten op het lichaam. Deze hebben aan de lichaamsvoorzijde te maken met acute orgaan problemen en aan de rugzijde vaak met chronische orgaan problemen.

Wat kan acupunctuur doen
Acupunctuur kan ziekten genezen of klachten verlichten die een bepaalde ziekte met zich meebrengt. Het is ook een methode om ziekte te voorkomen. De natuurlijke weerstand tegen ziekte wordt door acupunctuur verhoogd en pijn wordt bestreden. Tevens wordt de levenslust vergroot.
Acupunctuurvormen binnen Matera
Naast de acupunctuur gebaseerd op de klassieke Chinese filosofie en de, op een aparte pagina omschreven ooracupunctuur (auriculo), kennen we binnen Matera nog drie vormen van acupunctuur.
YNSA Japanse schedelacupunctuur
Yamamoto nieuwe schedelacupunctuur (YNSA) is het werk van Dr. Yamamoto, een Japanse acupuncturist die vanaf 1973 een eigen nieuwe vorm van schedelacupunctuur heeft ontwikkeld op basis van zijn eigen empirische ervaringen en wetenschappelijke inzichten.
Deze vorm van acupunctuur is net zoals ooracupunctuur een microsysteem en gaat ervan uit dat er op de hoofdhuid projecties bestaan van alle organen en ledematen. Met deze techniek wordt het pijnlijke en drukgevoelige corresponderende punt op de schedel gevonden. Vaak reageren de klachten al direct positief bij het drukken van het op de hoofdhuid gelegen en met de klacht corresponderende punt, waarna het geprikt wordt. YNSA is zeer effectief gebleken bij en dus met name geschikt voor aandoeningen van het zenuwstelsel, neurologische klachten, neuromusculaire klachten en pijn.

PEA Koreaanse Pols en Enkelacupunctuur
Pols en enkelacupunctuur (PEA) is een wat onbekende vorm van acupunctuur, die goed ingezet kan worden bij chronische pijnklachten.
De pols en enkelacupunctuur gebruikt op de pols en op de enkel zes acupunctuurpunten, die op een heel speciale wijze aangeprikt worden, namelijk erg oppervlakkig en de naald wordt dan kort onder de huid doorgeschoven. Het is een zinvolle methode bij oa. de behandeling van chronische pijnsyndromen. De methode is in Nederland nog erg onbekend.
Elektroacupunctuur volgens HAN
Elektroacupunctuur is een moderne methodiek waarbij de acupunctuurpunten middels elektro-stimulatie worden geprikkeld. De methode welke we hierbij gebruiken is de methode zoals ontwikkeld door Prof. J.S. Han. Hij ontwikkelde een methode waarin hoog- en laagfrequente elektro-stimulatie elkaar in een bepaald ritme opvolgen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de verschillende frequenties ook verschillende neurotransmitters in het lichaam aanmaken. Een hoge frequentie (50 - 100 Hz.) geeft een spinaal effect en een lage frequentie (2 - 10 Hz.) geeft een supra-spinaal effect. Bij een hoge frequentie maakt het centraal zenuwstelsel de neurotransmitter Dopynorphin A aan, welke een direct pijnstillend effect heeft. Een lage frequentie maakt dat het centraal zenuwstelsel oa. de neurotransmitters endorphine, endomorphine en enkephaline vrijgeeft. Dit geeft een langzaam maar langdurig effect. Deze methode is dus geschikt voor zowel acute als chronische pijnklachten. Ook wordt de HAN methode veel gebruikt bij TENS stroom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten