dinsdag 24 juni 2014

Straling en Floww

Straling, wat is dat!
Kort gezegd is (elektromagnetische) straling een overdracht van energie in de vorm van elektromagnetische golven of deeltjes. De golven kunnen verschillen in vorm, lengte en frequentie. Golven kunnen bijvoorbeeld geblokt of vloeiend zijn. Een geblokt signaal ontstaat als uitgezonden golven voor korte tijd worden onderbroken, zoals bij een mobiele en draadloze telefoon het geval is. Frequentie is het aantal golven per seconde (Hertz). De lengte van de golf hangt hiermee direct samen. Bij laag frequente velden kan er een onderscheid worden gemaakt tussen elektrische velden en magnetische velden. Wij maken dit onderscheid hier niet en noemen dit ook straling.
Stralingsbronnen
De meest bekende bron van straling is de mobiele telefoon.
Er zijn echter nog vele andere stralingsbronnen die in de praktijk door het menselijk systeem als zeer storend kunnen worden ervaren.

Voorbeelden van stralingsbronnen in huis:

 • draadloze telefoon
 • computer
 • televisie
 • dimmers en transformatoren van lichtbronnen in huis
 • spaar- en TL-lampen
 • elektriciteitsnetwerk
 • magnetron
 • babyfoon
 • halogeentransformator
 • waterbed
 • inductie kookplaten
 • elektrisch verstelbaar bed
 • elektrische deken
 • draadloze communicatie netwerken (Bluetooth, DECT, WiFi)

Voorbeelden van stralingsbronnen buiten:
 • GSM- en UMTS-zendmasten
 • hoogspanningsleidingen
 • stroomvoorziening van trein of tram
 • satellietzenders
 • terrestrische straling (straling vanuit de aarde)
 • radars
 • transformatorhuisje
Lichamelijke klachten en oververmoeidheid
Het hangt van verschillende factoren af of straling invloed heeft op iemands gezondheid.
Factoren die een rol kunnen spelen of straling invloed heeft op iemands gezondheid zijn onder andere:
 • de hoogte van de frequenties (het aantal golven per seconde)
 • de sterkte van de straling
  •de vorm van de golf
  •de duur van de blootstelling aan straling
  •de gevoeligheid van de persoon die wordt blootgesteld aan straling

Omdat ieder mens anders is, is ook het effect dat iemand van straling ervaart anders. De symptomen die kunnen optreden zijn afhankelijk van het individu. Daarnaast is ook de sterkte van de reactie van het menselijk systeem op straling per mens verschillend. Indien iemand heftig reageert op straling wordt dit elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS) genoemd. Het komt ook veel voor dat de gevoeligheid van straling licht aanwezig is. Ook lichte klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn moeten echter niet genegeerd worden. Ervaringen van zogenoemde electrogevoeligen wijzen uit dat symptomen die zich eerst licht voordoen, later kunnen verergeren.
Gezondheid en vitaliteit is voor iedereen van belang. Volgens vele onderzoeken kan niet-ioniserende straling (hierna: straling) van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een UMTS-zendmast een grote rol spelen bij klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en stress. Floww® Health Technology zet die schadelijke straling om in een lichaamsvriendelijk veld. Zelfs mensen die nog geen klachten ervaren van straling zeggen baat te hebben bij Floww® producten. Zij voelen zich vooral rustiger en energieker.

Floww producten
Floww International heeft producten ontwikkeld die bijdragen tot het behouden van de natuurlijke energie in straling belaste omgevingen.Ze zijn gebaseerd op het principe van resonantie. Een Floww product bestaat onder andere uit een circuit van elektronische componenten, dat reageert op straling afkomstig van een of meerdere stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon of UMTS-zendmast.
De Floww Health Technology bestrijdt de straling niet, maar zet de straling om in een Floww Veld. Dit is een veld van natuurlijke biologische frequenties. Frequenties die van nature aanwezig zijn in mens, dier en de natuur en als doel hebben de cellen goed te laten functioneren. Het principe is vergelijkbaar met radiogolven die worden omgezet in geluid.
De Floww producten gaan als het ware meetrillen met de straling, ofwel resoneren. Hierdoor creƫren de Floww producten een subtiel, eigen veld dat 'gevoed' wordt door de stralingsbron(nen).
Dit veld noemen wij een Floww Veld. Het Floww Veld dient ter compensatie van de mogelijk schadelijke straling. Met het Floww Veld willen we de vaak hoekige of geblokte straling compenseren door vloeiende golven.
Ervaringsdeskundigen bevestigen dat het Floww Veld bijdraagt tot het behoud van rust en vitaliteit in het lichaam.
Gebruikers van Floww producten voelen zich veelal meer ontspannen, ervaren een grotere rust of slapen weer goed. Zij voelen zich vaak vitaler en energieker.
De Floww ervaringsdeskundigen melden dat de effecten van het Floww Veld vaak al in de eerste week merkbaar zijn, of soms zelfs vanaf de allereerste dag.

Voor meer informatie over de Floww producten kunt u onze webshop bekijken of contact met ons opnemen. webshop www.materashop.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten